Raamatupidamine

Raamatupidamine on OÜ Wey põhitegevus!

Meie teenus sobib eelkõige:

  • väikese ja keskmise  suurusega äriühingutele
  • füüsilisest isikust ettevõtjatele
  • mittetulundusühingutele
  • erineva suurusega korteriühistutele
  • konsultatsiooni soovijatele

Loe lähemalt…

Personaliarvestus

  • töölepingute, juhatuse liikme lepingute koostamine
  • lepingute muutmiste ja lõpetamiste vormistamine
  • ametijuhendite koostamine
  • isikukaartide täitmine

Loe lähemalt…

Palgaarvestus

  • töötajate palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine;
  • lisatasude, preemiate arvestamine;
  • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine;
  • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale;

Loe lähemalt…

Share